Barbie Sale
0

Політика конфіденційності - інтернет-магазин "Яскрава Клумба"

НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ КЛІЄНТОМ.

 

При реєстрації на Сайті Клієнт надає наступну інформацію: прізвище, ім'я, адресу електронної пошти (e-mail), дату народження, місто проживання, пароль для входу на Сайт.

При оформленні замовлення Клієнт надає наступну інформацію: прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, місто проживання, повну поштову адресу для доставки замовлень та номер контактного телефону.

Надаючи свої персональні дані при авторизації/реєстрації/оформленні замовлення, Клієнт погоджується на їх обробку протягом невизначеного терміну компанією ТМ «Яскрава» (далі також Продавець) в цілях виконання Продавцем своїх зобов'язань перед клієнтом, продажу ним товарів і надання послуг, надання ним довідкової інформації, а також в цілях просування товарів, робіт і послуг; погоджується на отримання електронних розсилок на електронну адресу та на контактний номер телефону. При обробці персональних даних Клієнта компанія ТМ «Яскрава» керується законом України «Про захист персональних даних», законом України «Про рекламу» та локальними нормативними актами.

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО БУЛА НАДАНА КЛІЄНТОМ І ОТРИМАНА ПРОДАВЦЕМ.

 

Продавець використовує надані Клієнтом дані протягом всього терміну реєстрації Клієнта на Сайті в цілях:

  • реєстрації/авторизації Клієнта на Сайті;
  • обробки замовлень Клієнта і виконання своїх зобов'язань перед ним;
  • здійснення діяльності по просуванню товарів і послуг;
  • аналізу купівельних особливостей Клієнта і надання персональних рекомендацій;
  • інформування клієнта про акції, знижки та спеціальні пропозиції за допомогою електронних розсилок. Відмовитися від розсилки можна у будь - який момент: у кожному листі є посилання на сторінку відписки.

 

НАДАННЯ І ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ ПРОДАВЦЕМ.

Продавець зобов’язується не передавати отриману від Клієнта інформацію третім особам. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед Клієнтом і лише в рамках договорів.

Не вважається порушенням зобов'язань передача інформації відповідно до обгрунтованих і застосовних вимог законодавства України.

Продавець має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційної інформації і не передаються третім особам.

Продавець отримує інформацію про ip-адресу відвідувача сайту https://yaskravaklumba.com.ua  і відомості про те, з якого інтернет - сайту відвідувач прийшов. Дана інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.

Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Клієнтом на Сайті в загальнодоступній формі.

Продавець при обробці персональних даних приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них, а також від інших неправомірних дій відносно персональних даних.

 

ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ КЛІЄНТОМ.

Клієнт зобов’язується не повідомляти третім особам логін та пароль, які використовуються ним для ідентифікації в інтернет - магазині https://yaskravaklumba.com.ua.

Клієнт зобов'язується забезпечити належну обачність при зберіганні та використанні логіна та пароля. Клієнт повинен використовувати ліцензійні антивірусні програми, складні буквенно - цифрові поєднання при створенні пароля, не надавати в розпорядження третіх осіб комп'ютер або інше устаткування з введеними логіном і паролем Клієнта, тощо.